Vahtsõnõ põhisäädüs

 
Ma kuuli raadiost, et vana põhisäädüs massa-i inämp midägi. Parhilla om mi riigih kõkõ tähtsämp üts leping, mink nimme om eski eesti keeleh rassõ vällä üteldä – koalitsioonileping. Tuu kaala saa aia kõik as’a, mis omma halvastõ lännü.

A halvastõ om lännü pall’o. Suvi sai otsa ja ilm om halv. Koroona lasõ-i inemiisil Lätist viina tuvva. Lindora laat kästi är jättä. Kell kääneti jälki tagasi ja õdaku om pümme. Ministri kaessõ õnnõ hindä napa.

Põhisäädüst saa iks muuta, ku riigikogo inämbüs tuuga peri om. Vai ku tetäs rahva käest küsümine. A tuud liidolepingüt tohe-i kuikimuudu muuta. Kiä sinnä ulli pääga ala om kirotanu, piät nüüd hamba ristih hääd näko tegemä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit