Kos hädä kõgõ suurõmp, sääl abi kõgõ ligemp

Ma kuuli raadiost, et Võrol paar nädälit vallalõ olnu rohopuut pantas jälki kinni. Sääl naatas vahtsõst ümbre ehitämä. Targa inemise pääliinah avasti, et egäh apteegih piät olõma ka sääne tarõ, kos aptiikri saa inemiisile vaksiinisüsti tetä.

Plaan om väega hää. Õnnõ tuust ei saa ma arvo, kuis sõs nüüd või aptiikri ka tohtrit mängi. Minevaasta muust es kõnõlda, ku et väiku apteegi ei tohe rohtõgi müvvä, selle et näil olõ-i nii targa aptiikri.

Kas vaihõpääl omma rohokaupmehe targõmbas saanu ja võiva kõikilõ süsti tetä?

Ku joba sääne plaan om, olõs viil parõmp, ku apteegile tetäs üts tarõ ka tohtridõ jaos. Sõs olõ-i inemiisil inämp tohtrimajja vaia minnäki.

Tohtri võtt õkva apteegist riioli päält roho, pand tagaotsa pritsi är ja saatki rahuh kodo minnä.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit