Sügüse sünnüpäiv

 
Ma kuuli raadiost, et kõgõ ohtligump asi tervüsele om sünnüpäävä pidämine. Kiä viil haigõs olõ-i jäänü, tuu saa säält iks halva haigusõ külge. Selle piässi kõik istma ütsindä ja puutripito pidämä. A kavva noid nutisünnüpäivi ka jõvvat pitä, keväjä jo sai viländ.

Selle tulõ naada sünnüpäivi pidämä nüüd vahtsõt muudu: näütüses om päävä asõmõl sünnüpäävänätäl vai eski sünnüpääväkuu. Egä katõ nädäli takast tulõ kor’ada kõik hällülatsõ kokko. Kiä plaanva sünnüpääväpito pitä, pandas tõisist eräle. Nä piät võtma jo aigsahe kats nädälit puhkust. Katõ nädäli söögikraam ja joogipoolis antas üteh, ni saadõtas nä är kohegi ütsikuhe maaelämiste. Katõ nädäliga jõud pito panda ja pää är paranda ja ku kiäki jääski haigõs, sõs jõud terves kah saia. A ülejäänü Eesti inemise jääse terves.

Pääliinah arvatas kül vastapite. Sääl pantas kuulõ kinni ja tetäs üüklubi vallalõ. Jo sõs piät latsõ kooli asõmõl juuma minemä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit