Prii heng koosõrdas

 
Ma kuuli raadiost, et Lenin tahetas kipõstõ är maa sisse matta. Tuu om hää külh, sõs vast saa-ei tä heng inämp ringi roita. Viimäte om Lenini heng leüdnü kotussõ Ameeriga presidendi iho seeh.

Leninil oll’ kats külge. Ütelt puult oll’ tä võimu-ull’ mõrdsuk. A vällä näüdäti ku hääd essä ummilõ latsilõ. Et täl hindäl latsi es olõ, sõs pidi tä ilestämä kõiki ümbre olnuidõ latsi päid. No tulõgi vällä, et tä oll’ edimäne nõuka-ao latsipiirdjä, kellele laulti kittüses: «Hää Lenin ollit, meid, latsi, võtit sa üskä.»

President Trumpi kittüses naati kah nüüd inne valimiisi kõnõlõma, kuimuudu tälle iks latsõ miildüse. No omgi iks Lenini heng tälle sisse lännü. Vast mõrdsukatüü jätt iks tegemädä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit