Haisas nigu sitt

Ma kuuli raadiost, et inämp olõki ei vaia säänest asja nigu riigihangõ. Muido oll’ nii, et ku tahtsõt naabrimehe käest osta kuurmatävve sitta kardohkamaa pääle laotamisõs, es tohe tuud õkva tetä. Vaia oll’ vällä hõigada hinnapakmisõ küsümine ja võtta nuu sita pääle kasvai tõõsõst Eesti otsast. Muido olõssi unopojapoliitiga. Kuiki naabrimiis olõ-i eski hõimlanõ.

A ku jutt om kolmõst miljonist, sõs ei piä midägi avalikult vällä hõikama. Egäüts, olõ sa vai ministri, või riigi raha iist palgada ahukaadi. Kas vai Ameerigast. Tuud ma es saaki arvu, kas õnnõ miljonit tohis niisama raisada, ilma et tuu korruptsiuun olõssi. A väikumba raha pääle piät iks edesi avalikult kolmõ pakmist küsümä. No ega ma Ameerigast sitta tuuma ei nakka kah, Ameeriga värk haisas väega.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit