Säädüs ulli ei paranda

Ma kuuli raadiost, et hainakuust muudõtas relvasäädüst nii, et kõik inemise, kiä püssä võiva kotoh hoita, piät tuust laskõ kah mõistma. Tohe ei nii, et kärbik sais kalidori nukah õnnõ hirmutamisõs. Et ku püssä kätte võtat, sõs pauguta-i niisama, a piät kimmähe pihta kah saama.

Meil saa laskmisõst kõrdu rohkõmp inemiisi surma suurõtii pääl liiklusõh autidõga. Mu meelest võissi tah säändsesama säädüse tetä: ku sul om auto, sõs piät mõistma sõita nigu Tänaku Ott. A pall’o noist juhtõst, kiä surmasõitu tegevä, hooli ei määndsestki säädüsest. Papridõ perrä näil ei olõki autot, ei olõ lupõ ja mõista-i nä sõita kah. Ku gaasipedaali leüdvägi üles, sõs pidurit inämp ei levvä.

Kiroda säädüsehe, midä tahat, iks om säändsit ullõ, kiä ei mõtlõ pääga, a määndsegi tõõsõ kotussõga.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit