Om nii va?

Ma kuuli raadiost, et ku kirä pääle kallimba margi pant, sõs lätt kiri kipõmbahe peräle. A kost tuu Omniva tiid, et ma uma külä poodisaina pääle postkasti tuu kallimba kirä panni? Kas nä käävä sõs egä päiv kaemah ja võtva är õnnõ nuu kallimba kirä ja tõõsõ jätvä viil uutma?

Vai piä ma tuu kallimba kirä viimä esi suurõmbahe liina postimajja? Sõs või ma kirä jo peris esi ka saajalõ är viiä. Massulda bussiga massa-i kirä viimine sentigi, aigu lätt õnnõ kavvõmb. A mul aigu om.

Vai omgi kallimba kirä hinna seeh tuu, et postimiis tulõ mu poolõ kodo ja võtt mu käest tarõst kirä ja vii õkva sinnä, kohe vaia. Ku kallimb kiri jõud peräle viil järgmäne päiv, sõs sõitva postimehe kah vast massulda bussiga, et nii pall’o aigu lätt. Vanastõ jo üteldi, et tigopost.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit