Vahtsõ napsi oppus

Kuuli raadiost, et kotoh ei tohe esi puskarit vai handsat aia. Tuu ollõv salaviin. A sama hääd juuki saa kotoh tetä võiuleemest. Võromaal saat tuud joba poodistki osta.

Kraati tuul joogil muidoki olõ-i, a ku eelmidse õdagu om kõvastõ handsat pruugitu, om võiuliim õkva tuu õigõ juuk, millega tervüst praavita.

Parhilla kotoh kiäki inämp esi võidu ei tii ja nii ei jää ka võiuliimi üle. Noorõmba inemise ei tiiäki, kuimuudu võiul liim saa olla. Selle ma seledä teile tuud retsepti.

Kõgõpäält tulõ osta lehm, kiä piimä and. Ku piim om är nüsset, sõs tulõ tuu lämmähe tarrõ hapnõma panda. Piimä pääle saistunu kuur saa võius ja klõssist võit kohopiimä tetä. Võiu tegemine om lihtsä. Pessät kuurt nikavva, ku paks ja vetel eräle omma. Paksu määrit leevä pääle ja vedelät juut pühäpäävä hummogu pääparandusõs.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit