Ildas jäänü kar’alaskmisõpäiv

Ma kuuli raadiost, et mi riigi eräline sais lõppi är nii, et edimäne harilik päiv oll’ iispäävä. A vanast aost om jo tiidä, et iispäiv om halv päiv. Iispäivilde es tetä tähtsit töid, es alostõda üttegi pikembät tüüd. Eski kar’alaskmisõpäiv tougati edesi, ku tuu trehväs’ iispäiv olõma.

Ku nüüd inemise kar’aga vallalõ päsese, sõs piässi näid ka nõidusõga kaitsma nigu eläjit pääle pikkä talvõ. Et eläjä püsüssi terve, häste siginesi ja soe külge ei tulõssi, tõmmati näile otsa ette tõrvaga ristimärk.

A ega kar’a juht vai kar’us es päse kah niisama. Kar’ussilõ valõti vett kaala ja anti keedet muna karmanihe. Ma tahassi külh, et telekast tulõssi viil üts pressikonvõrents, koh lõpus kõik aokiränigu katõ miitre takast pääministrile pangiga vett kaala viskasõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit