Tandsupido põllu pääl

Ma kuuli raadiost, et kõik haigõmaja naksiva jälki inemiisi vasta võtma. Õnnõ üts nõudminõ om. Ku tahat tohtri mano minnä, sõs piät terve olõma. Ma olõ terve külh, a nakka-i tuu tühä as’a peräst tohtrimajja minemä.

Mul olõ-i aigugi. Kardohka omma vaia maaha panda. Tuuga om eski päävallu. Latsõ lubasi iks appi tulla, a ku pall’o virksit tulõ aia, tuud om rassõ rehkendä.

Ku egä kardohkapandja piät olõma tõõsõst kats miitret kavvõmbah, sõs tulõva virksevaihõ pall’o lagja. Vai saa kardohkit ka kuiki risti vai kruutpesälde panda. Tulõ inne paprõ pääle valmis tsehkendä, nigu tandsujoonissõ suurõl rahvatandsupidol.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit