Kuis aigu edesi käändä?

Ma kuuli raadiost ütte uudist, mis es kõnõlõgi koroonaviirusõst. Tuu uudis andsõ tiidä, et Euruupa käändse kellä suvõao pääle. Kõik ilm om hukah ja saisma jäänü. Mi olõmi uma eloga jõudnu tagasi pia kiviaigu.

Inemise omma egäüts umma kuupa paenu ja pruuvva ello jäiä. Ainumanõ asi, mille külge eski surmatõbi ei nakka, om kelläkäändmine. Olõs sõs saasi tuud kellä jo niipall’o edesi käändä, et nuu kõkõ jällembä päävä sälä taadõ jäässi. Et käänässi aigu kats kuud edesi nii jaanipäävä kanti.

Vast sõs tuu ao pääle olõssi jo harilik elo tagasi. A inemine tege plaanõ ja jummal naard.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit