Hoidkõ kundsavaiht!

Ma kuuli raadiost, et ku inemise kotoh omma, sõs nakkasõ inämb latsi tegemä. Ma arva vastapite, et timahava ei sünnü Eestimaal jõulõ aigu üttegi last. Tuu jaos, et lats sünnüsi õkva jõulus, tulõ tä urbõkuul valmis tetä. A kuimuudu sa latsi tiit, ku valitsus om kimmähe är kiildnü, et ütstõõsõlõ tohi ei ligi minnä. Eski kotost vällä minneh piät miitripuu üteh võtma. Ku kiäki vasta tulõ, sõs piät är mõõtma, et vaih olõssi vähämbält miitri.

Tüüd tetäs puutrih pikä maa takast, koolilatsõ omma kavvõlt opmisõ pääl. A latsõtegemist olõ-i viil interneti kaudu vällä mõtõld. Vast sõs, ku kats nädälit erälelüümist läbi saa, jõud viil vana-aastaõdakus mõnõ latsõ tetä.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit