Murõ raha käkmisega

Ma kuuli raadiost, et pia saava kõik uma pensioniraha samba seest är kodo viiä. Tuu uudissõga tull’ mul miilde aig aastakümnit tagasi, ku mi uulidsa pääle edimädse rahaautomaadi panti. Sõs oll’ kah pall’o inemiisi är hirmutõt, et näide raha videles saina seeh. Võtiva uma rassõ vaivaga teenidü raha saina seest vällä ja veivä panka hoiulõ. Nüüd võetas ka raha samba seest vällä, a kohe tuu raha käkki?

Vahtsõliina kandih kõnõldi vanastõ ütest mehest, kiä matt’ uma varandusõ maaha. Et kotussõ peräst üles levvässi, kai tä taivahe ja nägi sääl musta pilve. Nii jäi häste miilde, et varandus om musta pilve all. Õnnõ tuud pilve olõ-i tä täämbädseni üles leüdnü. Varandust niisama. Ma mõtli, et piässi kah uma sambast võedu raha musta pilve ala matma. Nakka-i ma kullõma noid, kiä ütlese, et tuu om halv plaan. Ma esi olõ iks kõgõ targõmp, massa-i tõisi usku.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit