Vaesusõ ärkaotaminõ

Kuuli raadiost, et ku mi riik om sada aastat vanas är saanu, sõs saava pia kõik Eesti inemise riigi priileevä pääle. Olõ-i vaiagi inämp maad katõs lõigada, et eräle rikkide pääliinas ja vaesidõ Eestimaas jaka.

Ku kõik eestläse omma kinnimajja är pantu ja riik kolm kõrda pääväh söögi ette tuu, olõ-i inämp vaesit ega rikkit.

Tuu jaos om no valitsus tennü säändse säädüse, midä ei olõki harilikul inemisel võimalik täütä. Kinnimajja pandas egäl juhul. Ku laulat hümni võlssi vai võlss kotusõh, läät kinni. A ku egäs juhus ülepää ei laula, läät iks kinni. Ja ommaki inemiisi egäpäävädse rahamurrõ murtu. Lämmi kambri ja prii süük päälekauba.

Ku ma minevä kõrd kiti valitsust uskmada hää plaani iist, sõs es mõista arvadagi, et and viil vinti mano käändä. A näet, vallalidsõ pääga inemise olõ-i Eestimaalt otsa saanu.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit