Vilepuhkminõ kaitsõ ala

Ma kuuli raadiost, et võetas vasta puhkpilliorkestridõ kaitsmisõ kõrd. Tuu om õigõ külh. Ma olõ iks nännü, kuimuudu nuu orkestrijuhi vehkvä vihatsõlõ katõ käega pillimiihi iih, vits käeh. Võiolla mõni om eski kässiga külge lännü. Selle om näid iks vaia kaitsa.

A ma sai arvu, et tuu säädüsega kaitstas õnnõ vilepuhkjit. Suurõh sümfooniaorkestrih om noid pille kah, midä piä-i puhkma. Vai mõtõldaski, et ku viiulimängjäl om uma kepp, millega tä viiulikiili nühk, sõs julgu-i orkestrijuht näid puttu. Kõgõ parõmb om suurõ trummi mängjil. Noil om uma kimmäs sõanui. Tuu nuiaga või kõigilõ vasta anda ja ka vilepuhkjit kaitsa.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit