Köögitütrigu riiki juhtma

Ma kuuli raadiost, et sada aastat tagasi üles tõmmadu kihotuskirä tulõva jälki muudu. Ku Vinnemaal taheti köögitütrigu riiki ja panku juhtma panda, sõs Eestimaal nakkas mahlakuust tuu aig, ku ärimehe inämb ärri tetä ei tohe.

Rohopuuti võiva edespite pitä õnnõ aptiikri esi. Tuust es saa ma õnnõ arvu, kuna nä sõs ruuhi sekäse, ku piät ärimiist mängmä. Ma arva, et niisama võissi lehmänüsjä juhti kar’alautu ja piimäautujuhi piimätüüstüst. Leevätegijä nakkasõ leeväkombinaadi etteotsa ja haigõmaja juht piät olõma vähämbält sanitar. A ku panda haigõ esi haigõmajja juhtma, sõs saassi viil rohkõmb kokko hoita. Niisama võissi vahtsõ riigijuhi tulla ullimajast, üts ullimaja meil siin kõik.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit