Pensionilambidõ lugõminõ

Ma kuuli raadiost, et nuu pensionilamba, midä egäl inemisel ollõv kolm tükkü, lastas nüüd vallalõ. Egä inemine piät uma lamba kohegi är pandma. Ei tiiä, mille nä inne talvõkülmä nuu lamba ilma pääle saatva?

Ma mõtlõ, et mul sais vana laut jo hulk aastit tühält. Eski sitahais om sainu külest är tuuldunu. Ma saa külh uma tõõsõ lamba sinnä panda, a kohe nuu pääliina penskari uma lamba pandva? Esihindäst või ma umma lauta naid lambit viil mano võtta. Ega ma pall’o rahha tuu iist ei küsüssi.

Tiiä-i kas tuu pensionilammas eläs iks niisama kavva ku ma. Vai vastapite, kas ma saa ellä õnnõ nika, ku lammas är koolõs? Jo sõs valitsusõl olõ-i muud tetä ku inemiisi lambit lukõ. Kas näil tulõ-i und vai?

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit