Piusa seeneline

Ma kuuli raadiost, et presidendiprovva tulõ esi üle kaema, kavvõh om Võro ja Räpinä vaihõl tiiremont. Ja kas tuu Võro liina Räpinä maantii kah kunagi valmis saa. Võiolla kaes viil tõisi teid kah. Mi kandih om jo suvõl nii, et ütskõik kohe poolõ sõitma nakkat, pia jõvvat iks tiiremondini.

A suvõl olõ-i kipõt kohegi. Või külh aigladsõ käügiga logista. Om aigu autoaknõst vällä kah kaia. Saat kõik mõtsapuu üle lukõ ja vast näet puiõ all siinigi.

Ei tiiä, kas presidendiprovva kikkasiini korjama kah viiäs. Ku muial olõ-i hääd seenemõtsa, sõs Piusal omma ilosa palomõtsa, kost mõnõ seene iks saa. Sõs saa tetä vahtsit pilte Piusa seenelidsest. Ega Vana Võromaa olõ-i kehvemb ku Orissaarõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit