Rehvormipisiläse

Ma kuuli raadiost, et kuuma suvõ peräst omma ümbre maa rehvormipisiläse vallalõ päsnü ja nakatasõ kõiki. Üts rehvorm aja tõist takah.

Eestimaal om kah valitsus pisiläisi käest purra saanu. Valitsus tege riigirehvormi ja om lubanu egäsugudsõ hiitra nimega ammõdi är kaota. Pääasi, ku nä hinnäst kogõmada är kaoda-i.

Ameerigamaal om president inemiisi vaimsõ tervüse rehvormi käsile võtnu. Kõgõpäält alostas tä esihindäst. Ku tä ütles, et tulõ hukka mõista rassism, fanatism ja valgidõ ülembvõim, sõs esi om tä tuu vasta kõgõ rohkõmb essünü.

A tuu Trumpi rehvorm mõotas meid kah. Vähämbält Riigikogo 13 liigõt nakkasõ nüüd viisakas, selle et nä kuulusõ Riigikogo president Trumpi toetusrühmä. Umma iinkujjo piät jo kullõma.

Ku Donald lupa-i inämb räüsädä, sõs nii jääski.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit