Olõ-i siin midägi kaabuga vehki

Ma kuuli raadiost, et Rummu Jüri om havvast üles nõsõnu. Käiki tedä viil nännü olõ-i, a valitsus om joba naanu hobõsõvargit püüdmä. Tuu om sõs parhilla kõgõ tähtsämp riiklik tsiht.

Tulõva nädäli saa viimätsel valitsusõl ammõtih oltu 100 päivä. Midä tähtsät sõs valitsus tuu aoga viil tennü om? Är omma klaaridu Eesti riigi jaos kõgõ tähtsämbä küsümüse. Elo om riigih teno toolõ õkva ilosambas saanu. Näütüses om mi inemiisi jaos väega tähtsä, kas juudiriigi pääliin om Jeruusalemmäh vai kohki muial. Viil läts’ eestläisi elo õkva mito kraati parõmbas, ku riigikogo valgõst saalist Euruupa lipp vällä visati.

A no saa 100 päivä müüdä ja või naada valitsust arvostama. Hoitkõ alt, ministri, olõ-i siin midägi kaabuga vehki.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit