Valitsusõ kittüses

Kuuli raadiost, et valitsusõl om valmis plaan, kuis viina ja ollõ müümisest puudu jäävät massu tagasi saia. Riigikassa täütmise jaos nõstõtas pensionnõ.

Midä suurõmba omma pensioni, tuud rohkõmb saa pensionääre käest tulumassu võtta. Tuu om väega hää ja ettenägejä plaan.

Vet egä päiv kõnõldas uudissih, kuis pensionääre tulõ kõrrast mano. Ku kõiki vanno pension nõsta nii suurõs, et lätt massu ala, sõs saa näide käest peris kimmä massuraha kätte.

Tuu vast omgi sõs astmõlinõ tulumass, kon üts astõ om pensionääre jaos. Kitä valitsusõ tarkust võtta massu säält, kost vanakuri kah kätte ei saa.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit