Läti eri

Ma kuuli raadiost, et ansambli Vanaviisi laul tetäs ümbre. Ku siiäni laulti, et ei saa mi läbi Lätildä, sõs nüüd nakkasõ tuud laulu laulma lätläse: «Ei saa mi ilma Eestildä!»

Ku eestläse kõnõlõsõ lätläisist õnnõ tuud, et näil om üts liisna varbas, sõs lätläisil om mi kottalõ terve rida nal’ajuttõ tuust, ku aigladsõ eestläse omma. Näütüses üts: inemise seeh om 90% vedelikku, a eestläse seeh om 90% pidurivedelikku. No tuu tähendäs, et eestäisil omma pikä juhtmõ. A ku juhtmõ omma pikä, sõs teno toolõ om vähämbält hää mälo.

Lätläisil omma lühkü juhtmõ ni ka mälo om väega lühkene. Paar aastat tagasi naariva lätläse peio, ku Eesti valitsus pallõl’ näil kah aktsiise nõsta. Tuud ei mälehtä Lätih inämb kiäki. Koh sõs olli kokkoleppe ja ütsmiil? Parõmb tennäke meid, et olõmi avitanu mito aastat naabridõ rahapata täütä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit