Imäpäävä ots

Ma kuuli raadiost, et täämbädse päävä latsil ei olõki immä. Tuu, et osa latsi omma ilma esäldä, olõ-i määnegi uudis. Mõni esä om iks kaoma lännü. Latsiaiah es peetä inämb esäpäivägi, selle et kõigil latsil olõ-s kotoh essä. A nüüd tulõ vällä, et mõlõmba omma kaonu, nii esä ku imä.

Ku targa mehe pelgäse säänest asja, et latsõl või olla kats essä vai kats immä, sõs muudsal perrel om kats tiidmädä suust latsõvanõmbat.

Kas imäpäivä tohet inämb nimmada? Vai tulõgi pitä keväjäst latsõvanõmbapäivä imäpäävä aigu ja sügüsest latsõvanõmbapäivä esäpäävä aigu. A midä inemise ull mõistus ka vällä ei mõtlõ, latsi sünnütäse ka edespite naasõ. Kõgõlõ kaemalda.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit