Plaanimajandus om tagasi

Ma kuuli raadiost, et mi riigil om kõvastõ rahha puudu. Selle es saa kolm eräkunda, kiä valitsust kokko pandva, tetä säänest lepüngit, kohe kõik valitsusõ järgmädse nelä aasta tegemise kirja pandas. Tuu asõmõl tetti papõr, koh om kiräh õnnõ tuu, midä tegemä ei naata. Tuu om väega hää mõtõ, selle et mitte midägi tegemise jaos olõ-i rahha vaia.

Tuu paprõ pääle panti kirja õnnõ säändsit lubahuisi, midä saa täütä ka ilma rahalda. Näütüses: võtami plaani, uurimi asja, säemi tsihis, kaalumi muutmist. Plaanõ om kimmähe peetü. Vet ütel’ jo vanarahvaski, et ütessä kõrda tulõ mõõta, inne ku lõikama nakkat. A tõõsõlt puult om plaanimajandus varrambagi mõnõ riigivankri kraavi ajanu.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit