Tõõsõ tsõõri poliitigu

Ma kuuli raadiost, et kõik poliitigu, kiä riigikogost vällä jäivä, tahtva nüüt Euruupahe minnä. Tuu tähendäs, et kuiki riigikogo sai valitus, ei kao tuu valimiisi jutt kohegi, kõik nakas jälki otsast pääle.

Tuu oll’ ku jumala sõrm, et õnnõ Reformieräkund julgu varramba vällä üteldä, kiä näil Euruupahe minnä taht. Tuu julgusõ iist saiva võidu kah. Tõõsõ olõs nigu ette tiidnü, et näid saa riigikokko veidemb vai ei päse sukugi ja tulõ tõõsõ tsõõri pääle minnä ja naada muialt lämmind kotust otsma.

Kõgõ as’a man om hallõ õnnõ tuust, et jälki raisatas valimisreklaami pääle mõnõ miljoni. Võinu jo kõrraga kats kampaaniat är tetä. Nigu söögipoodih: kats üte hinnaga. Vai saava poliitigu tetä vahtsõstpruukmist: kõrra maaha võedu plakati kleebitäs plangu pääle tagasi. Nigu riigikogost vällä jäänü poliitigu esiki piät vahtsõstpruukmisõlõ minemä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit