Latsitegemine Läti muudu

Ma kuuli raadiost, et tõõnõ kuulsa lätläne pääle Ilvese Ieva om mi haridusministri miis. Kuulsa olõ-i tä mitte tuuperäst, et täl om kuus varvast, a selle, et tä käve kuus kõrda Eestih ja tekk’ egä varba jaos latsõ. Ja nigu kuus last valmis, tõmmas’ vahtsõ naasõ mano minekit. Hää, et täl noid varbit rohkõmb es olõ. No saa ministri naada ka tõisi latsi kooliello kõrraldama. Ku valija nii iks tahtva.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit