Viha asõmõl viht

Ma kuuli raadiost, et vihastaminõ ei olõki väega halv asi. Vastapite, pall’o halvõmb ollõv tuu, ku vihha pikält hindä seeh hoita. Sõs võit vihast lahki minnä.

Ku iks süä täüs lätt, tulõ viha hindä seest vällä laskõ. Mõistlikku muudu, nii et tõisilõ inemiisile ja hindäle haigõt ei tii.

Kae kos nüüd juhtu: jõulu omma pia peräl, a ma kirota vihast. Kolmas advent jo läbi ja tuumapäiv õkva käeh. Viimäne aig om kõik uma viha är vällä valla ja rahu süämehe laskõ.

Inne kolmõkuningapäivä ei piässi kiäki inämb vihastama. Jõulu aigu võit vihaga õnnõ sanna minnä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit