Aoluu värmi

Ma kuuli raadiost, et edimädse vabariigi aigu es olõki Eesti aolugu nii must-valgõ, ku inemise kõnõlõsõ ja kooliraamatih kirotõdas. Ma tiiä-i, midä sääl kooliraamatih kirotõdas, a parhilla om Eesti poliitiga külh kirriv ja segi nigu Kört-Pärtli särk pühäpäävä hummogu.

Mõnõ poliitigu meelest olõs mi täämbädse päävä aoluulõ vaia vähä rohkõmb must-valgõt värmi mano panda. Muido lätt inne valimiisi elo är väega äkilidses. Must-valgõ tõmbasi vast tuurõ maaha.

Tuu om väega lihtsä. Om jo olõmah aoluuprofesri Musta Aadu Keskeräkunnast ja vähä noorõmb aoluulanõ Valgõ Jaak EKREst. Nä võiva täämbädse päävä kotsilõ kah üte must-valgõ aoluu kirota.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit