Kalõvi kodotulõk

Ma kuuli raadiost, et «Kalõvipoig» om vahtsõst läti kiilde ümbre pantu.

Sada aastat tagasi ümbre pantu tekst oll’ vanas lännü ja aost maaha jäänü. Tuu om õigõ, et aoga piät ütte jalga käümä.

Näütüses kirot’ Lutsu Oskar saa aasta iist näütemängo «Kalõvi kodotulõk», kon oll’ päätegeläne ihnuskoi Pliuhkam. Tä tahtsõ, et ku Kallõv liinast kodo tulõ, las tuu tälle puskariajamisõ jaos vahtsõ toro. Viimäne aig om näütemäng täämbädse päävä perrä ümbre tetä ja laskõ Kalõvil no toro Lätist tuvva, ku tä säält kodo tulõ.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit