Elo perän perismunnõ

Ma kuuli raadiost, et Eestist piät saama nutiriik ja mahheriik. Tuu om jumala õigõ. Tah Kagu-Eestih om tuuga joba pääle naatu. Ku mõtõlda munnõ pääle. Vanno kanakasvatuisiga om lõpp, kana viiäs är tapalavalõ. A vahtsit kanalautu saa-i ehitä, selle et inemise omma joba marru aedu.

Taa kotussõ pääl tulõgi mängu nutiriik. Ku innembä osti targa inemise vutimunnõ, sõs nüüd tulõ vahtsõnõ süük: nutimuna.

Hummogu tulõt sängüst vällä. Ma tiiä-i, kas peldikuh iks tohet mahheriigih kävvü. Ku vaia, käüt iks tassakõistõ är. Sõs istut lavva taadõ, võtat nutitelehvoni peio ja kaet paar minotit munapilti. Pääle kaet kohvipilti ja omgi hummogusüük olõmah. No ja tuul juhul olõki-i vast peldikuhe kah asja. Nutiriigih saat väega mahhelt är ellä.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit