Rahvaga tulnu ausalõ kõnõlda

Ma kuuli raadiost, et Eesti 200 ei taha avaligult üteldä, ku pall’o näid om ja kiä nä omma. Tuu om umbõs nigu vabamüürläisil. Sääl kah olõ-i tiidä, kiä nuu liikmõ omma ja pall’o näid om. A ku Eesti 200 taht hindäle inemiisi mano saia, sõs piässi iks rahvaga ausalõ kõnõlõma. Ütski harilik eestläne ei lää jo näide sekkä, ku olõ-i tiidä, kes sääl jo iih omma. Kõnõldas läbi paistuvast ja vahtsõst poliitikast, a peräh tulõ vällä, et iks nuusama vana näo. Ega Tarogi tiid mis vahtsõnõ nimi ei olõ, õnnõ jutt om vahtsõnõ.

Vahtsõnõ nimi om vähämbält üte kõrra külh toonu vahtsit tuuli. Rahvaliit oll’ iks põllumiihi partei, a sõs ku nimi EKREs sai, naati hoobis liinamiihi tugõma. Kohtumiihi päie linnutaminõ pututas iks liinamiihi. Mis põllumehel kohtuhe asja, timä hari põldu ja täl olõ-i aigu kohtuussi kuluta.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit