Pall’o hää olõ-i hää

Ma kuuli raadiost, et vanastõ oll’ inemiisil kats vainlast: riikevaihõlinõ imperialism ja neli aastaaigu. A tulõ vällä, et näil es olõki õigus. Minevä saandi inemise es olõ säänest suvvõ nännü ja mõtli, et tuu kuum suvi olõs väega hää. Oodõtas iks tuud, midä kätte ei saa.

Nüüd ma saa arvu, mille pall’o eestläse, kiä vällämaalt är siiä tagasi kolisõ, ütlese, et tahtva tunda nellä aastaaigu. Ku nädälist nädälihe om üts ja sama kõrbõilm, kuum ja vihmalda, sõs saa viländ külh. Las olla vaihõpääl üts pilveh, jaih ja vihmanõ päiv, sõs või jälki nätäl otsa taivah päiv pliiki. Egäst hääst as’ast saa viländ, ku tuud kõrraga ülearvo pall’o om. Taha õigõt Eestimaa suvvõ tagasi!

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit