Taha umma rahha tagasi

Ma kuuli raadiost, et tuu massulda bussisõidu raha tulõ massumasja tengelpungast. Et kor’atas kõiki inemiisi käest massu kokko ja sõs jaetas vahtsõst bussisõidu iist lakja. A ku ma sukugi bussiga sõida-i, sõs kohe tuu mu raha jääs?

Ma sõidassi külh kellä kümne aigu paar piätüsevaiht poodini ja sõs kodo tagasi. A mi küläst sõitva bussi õnnõ hummogu varra ja õdagu ilda, ku puut kinni om.

Simsoni Kadri võissi viil paar ammõtnikku tüüle võtta, kiä sõs kuu lõpuh mullõ tuu är pruukmalda raha tagasi annassi. Avaldusõ või ma egä kuu vahtsõst kirota.

Vai piät egä inemine iks tuu raha är kulutama? Nigu hambidõ ravitsõmisõ raha, muido olt ilma. Ei tiiä, mito kilomiitret ma üte kuuga är sõitma piässi, et umma ossa maaha sõita? Mõnõ päävä kuuh iks levvässi, et hääd alostust tukõ ja bussiga sõitmah kävvä.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit