Tervüsele hää bussisõit

Ma kuuli raadiost, et kuiki katõ maakunna pääle om üts Kagu transpordikeskus tettü, ei saa iks kõrvalmaakunnast tõistõ massulda sõita. Ku Leevi inemine taht Võrro sõita, sõs piät piledi ostma. Piledi piät ostma vähämbält Leevilt Paidra piätüseni. Sääl astus tä bussist maaha ja tulõ vahtsõst bussi pääle. No om tä Võro maakunnah ja saa massulda edesi sõita.

Niisama om näütüses Orava inemisel Põlvahe sõiduga. Piledi ost Oravalt Ilumõtsa, käü bussist maah ja sõit Põlvani massulda. Ja ku viil Põlvast Võrro bussitäüs sõitjit om, sõs saava kõik Tsolgo kandih jalgo sirota.

Tuu om valitsusõl väega hää plaan. Inemiisil jääseki pikä sõiduga kundi kangõs, a no piät hinnäst poolõ tii pääl liigutama. Päälekauba saat törtsu värskit õhku kah. Tervüs iks kõgõpäält.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit