Massulda sõidu lavhka

Ma kuuli raadiost, et Kagu-Eestih om massulda ütistransport joba pääle naanu. Ja as’aga om viil kavvõmbahe mintü: pääle prii sõidu omma bussih pillimehe, kiä sõitjit meelütäse. Kuiki ministriprovva kõnõlõs nigu kuulipritsist, kuis iks inemiisile massulda bussisõitu vaia om, olõ-i paigapäälse inemise tuuga rahul, selle et bussiao omma säändsesama nigu viimädse kolmkümmend aastat. Et rahvast bussiga sõitma meelütä, omma lõõdsamehe bussi mängmä pantu.

A laristaminõ olõ-i kunagi hää. Rahha ja aigu saasi kokko hoita, ku kõik bussijuhi opissi lõõdsamängu är. Egäh piätüseh saa bussijuht tuu ao, mis muido kulunu piletide müümise pääle, hoobis pilli mängi. Mis tä iks muido vaht, kuis inemise bussi pääle ronisõ. Ja sõitjit tulõ kimmähe rohkõmb.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit