Siil vai susi

Ma kuuli raadiost, et Võromaa mõtsa omma kõik siile täüs. Ku susi sai rahvaeläjäs, pahasi siil väega är. Tä es nakka külh nukah pobisõma, nigu võissi siilist arvada. Siil ai hoobis üle Eestimaa toetaja kokko ja nõud püssäga umma õigust takah.

Siilile om joba uma raadiogi tettü. Tah Võromaa mõtsuh saa sõs siil ummi sõpruga raadioliine pite plaani pitä, kuis soe mõtsast vällä aia.

Siil võinu muidoki rahvaelläi olla, tä mõist meid häste kaitsa: iks servilde ja servilde. A susi om jälki nii kavval ja ummamuudu elläi, et tedä nal’alt kätte ei saa ja egäüts nännü ei olõki. Nii et eestläse seeh omma mõlõmba, nii soe tarkus ku siili nõgla.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit