Modell, näütlejä ja ettevõtja Kardashiani Kim, kiä om teedüperäst räppär Westi naanõ ja väega pall’odõ naisi iidol, jaga sotsiaalmeediän umalõ ilmadusuurõlõ avvostajidõ hulgalõ vagiinahuuldusõ soovituisi, määndsit ma Uma Lehe lugõjalõ väega es soovitanu. Mõnõ puhul võit uma vagiina sinnäsamutsõhe käändä, mõnõ soovitusõ puhul raiskat jälki ilma as’alda pall’o rahha.

Selge tuu, et vagiina iist tulõ huult kanda. Esiki nahksaapa tulõ likõ ilmaga huuldamisvahendiga üle pritsi, sõs ei tulõ likõ sisse. A ku säänest spreid vagiina pääle laskõ, võit kihvtitüse saia. Sääne sprei om tulõohtlik. Ku timäga vallalidsõ tulõ man vagiinat pritsi, võit uma vagiina halvõmbal juhul palama panda. Väega kardashianilik nõvvuandminõ muusiän!

Kardashian esi soovitas ananassimahla juvva, sõs nakkas vagiina häste lõhnama. Ananassimahl ei olõ esihindäst ohtlik, a inne juumist soovida ma vagiina är mõskõ. Lihtsäle vii ja seebiga. Piäsi halvast lõhnast pästmä külh. Ananassimahl ütsindä ei avida. Sa võit tä hindäle kasvai vagiina sisse valla, a ku sa perän ei mõsõ, nakkasõ säält äädigakärbläse vällä lindama.

Kardashian soovitas võtta E-vitamiini, et vagiina limaskesta kimmämbäs tetä. Kaegõ, limaskest om limaskest, timä om sääne, nigu om. Sa võit lihassit kimmämbäs tetä, a limaskest saa olla õnnõ limanõ vai kuiv. Kimmä limaskesta saat õnnõ sõs, ku uma vagiina är pargit. A kohe sa säändse mütsüga läät?

Kardashian soovitas tupõkuulõga vagiinat trammi aia. Tupõkuulõ om tarvitõt aastasato vaagnapõh’alihassidõ kimmämbäs tegemises, a Kardashian om edimäne, kiä tuppõ tupõkuulõga pingutas. Üttegi mittekirurgilist vahendit tupõ pingutamisõs ei olõ olõman. Terve ananassiga võit pruuvi, ku tä hindäle kuigimuudu sinnä sisse saat. Väega pingulõ lätt, a õdagus omma õks äädigakärbläse platsin.

Põratsõl aol ei olõ midägi häbendä, kõik uudissõ omma tähtsä! Kardashiani jutt ilmus saman kotussõn, kon president Trump Merkeli Angelat nuhklõs, tuu iist, et Merkel ei taha kattõ protsõnti SKPst kaitsõkulutuisi pääle raisada. Kats protsõnti Saksamaa SKPst om nii suur summa külh, ma arva, et joba mõtõ tuu ärandmisõst tõmbas Angelal jalguvaihõ trammi. Vaivalt Angela pääle tippkokkosaamist ananassimahla pruukma nakkas. Tä võtt vast õks paar pitsi viina, võtt kässi värisemist veidükese vähämbäs.

A Kardashianilõ soovitanu vagiina huuldusõ protsõduurõ edesi tetä. Fantaasiapõld om viläline. Räppär Westile soovitanu hindäle Kardashiani asõmõl vahtsõnõ vagiina hanki. Sääne, mis olõssi joba algusõst pääle trammin ja es haisanu.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
huuldusspetsiälist

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit