Ku vahepääl oll’ mõtsan tsiko tsiakatsku peräst küländ veidü, sis no paistus, et tsiakari om naanu jäl kasuma. Seo pildi pääl om 27.02 õdagu Urvastõ kandin üte mõtsakaamõra ette jäänü vähämbält kuvvõpääline tsiakari.

Et tsiko om mõtsa perämädsel aol mano tulnu, tuud kinnitäs Põlva maakunna jahimiis Lepiski Arvi. Ka Soome Raul Võro jahtkunnast ütles, et vahepääl oll’ kül tsiko veidemb, a no trehväse jahimehe näidega iks inämb kokko. A kas tsiakatsk om iks viil eläjil kallal? Soome Raul hindas tuud nii, et Eesti mastaabin om külh, a Võromaal paiguldõ viil om, a paiguldõ inämb ei olõ.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit