Vabariigi aastapääväl saa Vahtsõn-Roosan Mõtsavele talo puut 25 aastakka vanas. 1993. aastagal valla tett puut om elänü üle parõmbit ja halvõmbit aigõ, täämbä müvväs sääl innekõkkõ uma talo piimä ja piimäst tett kraami.

Teno toolõ, et pall’o rahvast käü Lätimaal Hopan poodin, om tii pääle jääväl Mõtsavele talo poodil perämädsel aol olnu inämb kundõsit: iks hüpätäs müüdäminnen sisse ja küstäs umast piimäst tettüt kohopiimä, sõira ja muud esierälist, midä muial harva müvväs.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit