Keskkunnaministeeriüm võtt kaitsõ ala varigu ja laanõ (salu- ja laanemets) viien Eesti paigan, Vanal-Võromaal tahetas tetä vahtsõnõ luuduskaitsõala Eesti lõunatippu Karissöödä külä ümbre.

Karissöödä kaitsõala haard umbõs 1200 ha varikut ja 600 ha laant. Kaitsõala seen om suurõmb jago tuust maast, kohe ettevõtja tahassi tetä kats suurt dolokivikaivandust (kotussõ omma kaardi pääl triibulidse).

Paikligu luuduskaitsja rõõmustasõ – nä omma joba mitu aastat pallõlnu Piitre jõõ kaitsõala suurõmbas tegemist, et kaivanduisist päsedä.

Mõtsauurja ütlese, et kaivandusõ-oho peräst joht mõtsakaitsõalla ei tetä. «Tävveste juhusligult läts’ kokko – valisimi vällä säändse ala riigimaal, kon varikut om kõgõ inämb,» selet’ Tarto ülikooli luuduskaitsõtiidläne Lõhmusõ Asko, kiä ministeeriümile viis kaitsõalla vällä pakk’. «Ku kogokund tund kah, et tuu kant tulõ kaitsõ ala võtta, sis tuu õnnõ kinnitäs, et otsus om õigõ.»

Lõhmusõ Asko ütel’, et kaitsõ ala võtmisõs oll’ ilosat varikut väega rassõ löüdä. «Tuud piaaigu ei olõki inämb alalõ,» ütel’ miis.
«Perämäidsil aastil om 40% riigimõtsast lakõs raotu. Tuu tähendäs, et varigu kaitsõala pääl om kah hulga lankõ seen. No kaimi tulõvikku – illos mõts kasus sinnä 50–100 aastaga.»

Karissöödä kanti lähembäst uurnu Tarto ülikooli maastiguökoluug Palo Anneli ütel’, et kaitsõalast 80% pääl kasus laan vai varik. Viie vahtsõ kaitsõala kotsilõ om tuu kõgõ parõmb sais.

«Karissöödä ala esierälidse plussi omma jõõmaastigu ni Läti ja Eesti kaitsealadõ parõmb ütteköütmine,» selet’ tä. «Tulõvikun passis tuu kant näütüses musta toonõkurõ elopaigas.»

Palo Anneli ütel’, et Karissöödä kaitsõalal inämb mõtsa ei raota. Siinde, marja ja jahti või kävvü, nigu tahtmist om.

Varigu ja laanõ tund är tuust, et sääl om hää kuiv kõndi. Muld om hää, esieränis häste kasusõ sääl kuus, haav ja sarapuu. Esi kasunun mõtsan om nätä ka pähnä, vaherd ja jalajat.

Laan om puhmõnõ kuusistik vai pedästik, kon keväjä häitses väega hulga sinilille.Varik om laanõst vähä likõmb, sääl kasus ka lihavat haina, keväjä häitses varõsjalg.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Halli maatükü omma vällä pakutu mõtsakaitsõala jaos.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit