Kimmäs kiil

Ministri omma ka säändsesama inemise nigu mi siin. Meil om tan uma kiil ja mi väega ei tahaki tõisi kiili kõnõlda.

Niisama om ministriiga, kiä ei taha inglüse kiilt kõnõlda. Vahe om meil õnnõ tuu, et ku võrokõnõ suu vallalõ tege, sõs om täl iks midägi üteldä kah. Tõõnõkõrd om jutt toda kimmämb, midä lühemb tuu om.

A naa ministri kõnõlõsõ pall’o, no jutu mõtõ om lühkü. Eski ku nä eesti keeleh kõnõlõsõ, jääs sääne tunnõ, et nä saa-i esiki arvo, millest jutt käü. Selle piät jutu pikäs ja keerolidsõs ajama.

Vast piässi kõik, kiä tahtva ministris saia, kõgõpäält võro keeleh mõtlõmisõ ja kõnõlõmisõ är opma.

Tsirkli kah

Täämbädse päävä moodu perrä massina omma nii nõudja, et näide sisse kütüsse pandmisõs om vaia täpsit riistu.

Pendsujaama saina pääle om suuri tähtiga kirotõt: TSIRKLI KAH. Õnnõ tuust ei saa ma arvo, mille Võromaal tuu õkva võro keeleh kirotõt ei olõ. Ku nimekommisjon keväjä es olõ rahul paiga pääl valituisi vallanimmiga, sõs no võissi kah kommisjon uma sõna sekkä üteldä ja inglüskiilse Circle K umakiilses muuta.

Muda Mari

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit