25.–26. vahtsõaastakuuni peeti Mooste folgikuan üle-eestilist pillimiihi ütenmängmist «Jaanuarijämm», kohe tull’ ütenkuun mängmä päält 130 pillimänguhuvilidsõ.

Jämmmine tähendäs, et mängitäs esi pille pääl määnestki luku. «Jaanuarijämmi» aos sai valmis ka Mooste rahvamuusigakooli oppajidõ Sildoja Krista ja Kaasiku Oti kokko säet kogomik, kon andas nuutõ ja soovituisi, kuimuudu lugusiid tetä. Kogomigun om 165 leheküle pääl 31 pilliluku. A Sildoja Krista rõhutas, et kogomik and õnnõ soovituisi. Kuimuudu periselt mängi, otsustagu egä pillimiis esi.

Rahmani Jan


Pillihuvilidsõ omma hinnäst säädnü Mooste folgikua saali, et ütenkuun kõrraligult jämmi. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit