Rahvamuusigatüütlüisi pido Moisekatsi Elohelü pääpreemiä sai Tal’na ansambli Ruut.

Ansamblin mängvä Rebase Ann-Lisett ja Kivi Katariina, kiä opva Vanaliina hariduskolleegiumin. Festivaali pääpreemiä oll’ 1000 eurot.

Kullõja valisi umas lemmikus Pärnu ansambli Tähtihellad.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit