Minevä puulpäävä oll’ Mõnistõ talorahvamuusõumin Kuudsil kütet sann. A seokõrd es olõ tego hariligu puulpääväga. Rahvas oll’ kogonu muusõummi, et ütitselt vahtsõst vallalõ tetä vana savvusann.

Kokkosaamisõ alostusõn kõnõl’ muusõumi pernaanõ Tulviste Hele tuust, kuimuudu ja kelle abiga sanna vallategemine võimaligus sai. Seo sann om ehitet 1926. aastagal ja oll’ pruukmisõn 1980. aastidõni koolimaja lähkül. Sis vidi naabrimiis tä muusõumi kõrvalõ, a muusõum es jõvva sannaga midägi ette võtta. No tetti lõpus sannalõ vahtsõnõ vundament, vahetõdi vällä alomadsõ palgi, lüüdi pääle vahtsõnõ katus ja tetti keres sisse.

Tulviste Helel oll’ hää miil, et jälki om üts vana sann hindäle vahtsõst elo sisse saanu.

Võro instituudi direktri Kuuba Rainer ütel’, et sann sai pistü pääasjaligult iks inemiisi, mitte raha toega, ja kinkse muusõumilõ Kalve Toomasõ meisterdet puust seebialussõ.

Rõuge vallavalitsusõ puult tennäs’ Kõva Marju muusõumirahvast, et nä saisva hää Võromaa kombidõ alalõhoitmisõ iist.

Viil inne, ku lava pääle minnä sai, õnnist’ vanno sannakombidõ as’atundja Veeroja Eda muusõumi vahtsõ sanna sisse laulu ja kombõtäütmiisiga.

Taa sann olõ-i niisama muusõumieksponaat. Huviliidsil om võimalus sannan kävvü. Ligembät teedüst saa Mõnistõ muusõumist (kodoleht monistemuuseum.ee).

Rahmani Hebo


Sanna pidolinõ vallategemine. Sanna saamisõst kõnõlõs muusõumi juht Tulviste Hele. Rahmani Hebo pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit