No om õigõ aig hinnäst kirja panda järgmädses aastas muusikat opma.

Mõnistõ kooli man toimõndas muusigapesä, kon saa oppi pall’o esisugumaidsi pille. Sääl oppasõ Roose Celia, Laube Kadri, Lepassoni Kadri, Hainsoo Meelika, Kaasiku Ott ja Laube Reet.

Kõrra nädälin om eräle pillitunn ja kõrra 60–90 minotit rühmän mängmist. Roose Celia man saa oppi ka muusigateooriat.

Inämb teedüst ja kirja saa panda Mõnistõ kooli kodolehe pääl, teedüst saa ka muusigapesä vidäjä Laube Kadri käest, tel 511 7348.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit