Vahtsõaastakuu lõpuni saa vällä pakku mõttit Kagu-Eesti tõsõ [eel]arvamusfestivali jaos.

«Välläpakut mõtõ võisi olla sääne, et tuu lääsi umalõ kogokunnalõ kõrda,» selet’ Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali üts iistvõtja Rätsepä Ott.

[Eel]arvamusfestivali kõrraldaja omma rõõmsa, ku mõttõ välläpakja taht esi festivalil tuu mõttõ ümbre märgotamist iist võtta. A ka tõsõ hää mõttõ võetas vasta ja ku mõnt mõtõt pakutas vällä mitmit kõrdo, sis saa ka tuust [eel]arvamusfestivalil kõnõlda.

Mändse teema Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali jaos vällä valitas, tuust andva kõrraldaja teedä radokuu (veebruari) lõpus.

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestival tulõ suvõl (14.07.) tõist kõrda, iks Eesti suurõtiimuusõumin Varbusõl. Festival om üts kolmõst arvamusfestivalist, tõsõ omma 10.06. Hiiumaal ja 11.–12.-08. Paidõn.

Teedüst saa Rätsepä Oti käest tel 5648 4440, kagueesti@arvamusfestival.ee,
www.arvamusfestival.ee/arvamusfestival-kagu-eestis/.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit