Juhtu sääne lugu, et minevä kolmapäävä ma tüül es käüki. Otsustimi katõ naabrimehega võtta miihi tervüse päävä.

No või lugõja mõtõlda, midä säändsel pääväl tetäs. Et vast oldas päiv läbi teleka iin diivani pääl, õllputõl käen, ja targutõdas poliitilidsõst olokõrrast. A meil nii es olõ. Alostimi kell 6 hummogu Kärgula ristist astmist, lätsimi jala Otõpääle. Kokko 21 kilomiitret. Kõndmisõ aos tull’ kokko kolm tunni ja 20 minotit.

Tervüst pututas sääne jalaga käümine niipall’o, et taa es käü peris ettevalmistusõlda. Seo aasta vabariigi aastapääväst pääle olõmi pruuvnu kolm kõrda nädälin hummogist tunniaolidsõ jalotusõ tetä. Suvõl lõpõtimi uma käügi tihtipääle järven tsuklõmisõga.

Kõgõ inämb om küsütü tuud, midä mi ummi jalotuskäüke aigu kõnõlõmi. A midä sääl iks nii väega kõnõlda. Või jo vakka kah olla. Seokõrd läts’ kül osa aigu viiendä klassi matõmaatigaülesandõ rehkendämise pääle. Teimi hindäle selges, ku pall’o lätt maakerä ümbremõõt suurõmbas, ku nõsta maapinda üte miitre jago korgõmbas. Soovita tuu pääle märki! Ja soovita kõigil, kel võimalik, pruuvi hinnäst vahepääl tsipa liiguta. Tuu tege pää selgembäs.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit