Aiakraam om üles võet ja no om aig naada märkmä, midä tarõn tetä andnu. Säändse külmä ja tuulõga taha-i vällä jo minnäki. Tarõn om peris hää telekat vai arvutit kaia. A om võimalus tetä ka midägi, miä periselt alalõ jääs. Näütüses juttõ kirota vai näputüüd tetä.

Jah, jälleki lätt valla Uma Lehe jutuvõistlus. Seo om võistlus, kohe oodõtas võrokeelitsit juttõ. 14 aastakka omma tubli kirotaja iks kõgõ umist juhtumiisist kirotanu. Kaemi, määndsit juttõ tuu timahavanõ, 15. jutuvõistlus.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit