Vaimuka sõamehe es jää Võromaal keelega hättä

 
2014. aastaga keväjä oll’ lehekuun üts suurõmbit kaitsõväe ja Kaitsõliidu oppuisi Võromaal. Ja juhtu nii, et kuna suurõ ülembä kõik muialt ku Võromaalt peri olliva, sai must CIMIC. Tuu om lühend inglüse keelest ja tähendäs inemist, kiä tege kuuntüüd sõaväeläisi ja tsiviilinemiisi vaihõl.

Ülembäs määräti tollõaignõ Järvamaa malõva päälik ja ma olli sis tä abi. Katõkõistõ ollimigi väiku maastiguautoga Võro- ja Valgamaal ümbre sõitman ja rahva nink kotusõpäälitside vallavalitsuisiga kaupa tegemän. Õks kohe võit mi suuri väki panda ja kohe ei tohe ja konkotsil sõaraadioga kõnõlda saat.

Võro keele kõnõlõmisõ peräst minno sinnä ammõtihe vast tsusatigi ja mul oll’ muidogi hää miil tähtsän staabin viil tähtsämb ammõdimiis olla. Ollimi joba õigõ mitu päivä ümbre sõitnu, ku staapi, mis Polikarpusõ Viido suurõstõ hindä mano ruusahauda lakja oll’ lasknu laota, ilmu kaplan. Hingehoitmisõst staabi tähtsä mehe puudust es tunnõ ja et oppaja jalust är saia, saadõti tollõaignõ Palamusõ kogudusõ vaimulik Jaan mi kampa.

Et suurõmb tüü oll’ meil joba tettü, sis sai Võromaa illo ja vallu näüdädä ja ka inemiisiga juttu aia. No ja muidogi tull’ sis ka tõlki. Jaan es olõ ütsindä vaimulik, a ka vaimukas miis. Ku ma uma ülembä Arvi köhimist kommõntiirse, et kes keväjä köhkätäs, om sügüses lännü, arvas’ Jaan: «Jajah, Arvi. Sa võit uma siimnekardohka är süvvä!» Mõnõ ao peräst näüdäs’ Jaan joba umma tiidmist võro keelest: «Kas om nii, et «putsunutsija» om tolmuimeja?» Ma targuti vasta: «Üteldä tulõ pehmehe, õkva väega pehmehe – pudsunudsija.»

Nink sai sis ka mõnõ võrokiilse sõna näile ette pantus: sisask, kahr, kähr, härmävitäi, hõragu ja sitigu. Ja sis tull’ mullõ miilde üts ütlemäldä herkside võrokõisi vaimusünnütüs. «Kas tiiäti, et kõgõ täpsembält om pant nimi miniseelikulõ. Tuu om persekrae.» «Noo,» imestivä ja kitsevä eestläse takka. Ja sis, peräst peris pikkä märgotamist küsse Jaan: «A kas lühkü püksi om sis persevest vai?»
Niipall’o sis võro keelest.


 
 
Kroonmäe Aivar,
Kaitsõliidu miis

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit