2.–4. joulukuul pääliinan peetül robodivõistlusõl Robotex leivä huuga üten ka mi kandi koolilatsõ.

Robotexil oll’ hulga võistluisi, võistlusõl «Kinä päiv robotiga» võistli Rõugõ roboditsõõr ja kats võistkunda Haani koolist. Avvohinna sai võistkund «Haanja tiigrid» (Soka Andrika-Anete, Järe Kusti, Säde Sädeli, Jõgeva Raimondo ja Vodi Õnnõlõim). Võistlustüün suusat’ Ozoboti robot alla Suurõ Munamäe mäejala päält, suusat’ Haani suusarato pite ja käve püssä laskman. Nigu robot, om ka võistkund suusahuvilinõ, kõik latsõ käävä suusatrennin. Opilaisi juhend’ Perendi Kerli.

LEGO sumo võistlusõl leivä üten Haani, Rõugõ, Kuldri, Osula ja Kääpä kuul. Finaali pässi Rõugõ miiskund Rõuge Robot Team Two, robodi ehiti ja programmiirse Palo Nansen, Jürise Joonatan Tähe ja Võsumägi Jan Markkus.

Grossmanni Triinu

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit